Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи представител за участие в Срещата на експертите отговарящи за връзките с обществеността в органите на съдебната власт, на 26.01.2018 г.

23 януари 2018 година

Съдийската колегия на ВСС, по предложение на Комисията по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС, обсъдено на заседание на Комисията на 15.01.2018 г., определи г-жа Цветинка Пашкунова – говорител на Съдийската колегия на ВСС, за участие в срещата на експертите, отговарящи за връзките с обществеността в органите на съдебната власт, която ще се проведе на 26.01.2018 г. от 10:30 ч. в зала 201 в сградата на Националния институт на правосъдието.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд