Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС повиши на място в по-горен ранг петима магистрати

23 януари 2018 година

Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 234 от ЗСВ, повиши на място в по-горен ранг петима магистрати – Илиана Бойкова Рашкова – съдия в Софийски районен съд, Елеонора Здравкова Попова-Христова - съдия в Софийски районен съд, Ваня Ангелова Маркова – съдия в Окръжен съд – Сливен, Веселин Пламенов Атанасов – съдия в Районен съд – Пловдив, Владимир Илиев Ковачев – съдия в Окръжен съд – Благоевград.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд