Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС не откри процедура по периодично атестиране на трима магистрати

23 януари 2018 година

Съдийската колегия на ВСС, предвид решение на Пленума на ВСС по пр. № 27/14.09.2017 г., т. 17, относно приложението на  §206, ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 62/09.08.2016 г.) и постъпили становища, не откри процедура по периодично атестиране за двама магистрати – Илияна Тодорова Балтова – съдия в Апелативен съд – Бургас и Галина Чавдарова Неделчева – съдия в Окръжен съд – Варна.

Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ и съгласно чл. 52, ал. 8 от Наредба № 2/23.02.2017 г., не открива процедура по атестирането за Стою Христов Згуров – съдия в Софийски районен съд.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд