Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС поощри един магистрат с отличие „служебна благодарност и грамота“

23 януари 2018 година

Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, поощри Маруся Георгиева Кънева – съдия в Окръжен съд – Велико Търново, с отличие „служебна благодарност и грамота“ за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения и на основание необосноваване на критериите по т. 17 от Правилата за определяне на условията, реда и критериите за поощряване на съдии, прокурори и следователи, остави без уважение предложението на административния ръководител – председател на Окръжен съд – Велико Търново, за поощряване на Маруся Георгиева Кънева с парична награда, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд