Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС освободи двама магистрати от заеманата длъжност „съдия“, поради навършване на пенсионна възраст

23 януари 2018 година

Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, навършване на пенсионна възраст, освободи от заеманата длъжност „съдия“ Татяна Михайлова Тодорова – съдия в Административен съд – София-град, считано от 01.03.2018 г. и Маруся Георгиева Кънева – съдия в Окръжен съд – Велико Търново, считано от 01.02.2018 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд