Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС остави без уважение предложението за разкриване на една щатна длъжност „заместник на административния ръководител – председател“ в Административен съд – Ямбол

23 януари 2018 година

Съдийската колегия на ВСС, на основание необуславяща аргументация  и предпоставка за необходимост, остави без уважение предложението на административния ръководител – председател на Административен съд – Ямбол, за разкриване на една щатна длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ и съкращаване на една щатна длъжност „съдия“ в Административен съд – Ямбол.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд