Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС предложи разкриване на 12 нови длъжности за младши следователи за календарната 2018 г.

24 януари 2018 година

Прокурорската колегия увеличи с 12 щатни длъжности щатната численост на младшите следователи, с цел планирането им в следствени отдели към окръжните прокуратури и заемането им след конкурс през календарната 2018 година.

Разкриването на новите щатни длъжности ще се извърши чрез оптимизиране щатната численост в следствените отдели към съответните прокуратури.

Прокурорската колегия предлага на Пленума на ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ да съкрати с по една свободна длъжност „следовател“ щатната численост на следствените отдели в СГП и окръжните прокуратури в Пловдив, Монтана, Добрич и Варна, като разкрие пет длъжности „младши следовател“ в Следствения отдел в Специализираната прокуратура, считано от датата на вземане на решението.

На посоченото основание Колегията предлага на Пленума да съкрати по една свободна длъжност „следовател“ и съответно да се разкрие по една длъжност „младши следовател“ в следствените отдели в СГП и окръжните прокуратури в Стара Загора, Добрич, Силистра, Сливен и Ямбол, считано от датата на решението.

Длъжностите за младши следователи са планирани въз основа на данните за актуалното кадрово състояние на следствените отдели, свободните щатни длъжности, натовареност, предстоящо освобождаване на следователи поради навършване на 65-годишна възраст (чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ) и за осигуряване на възможност за приемственост, обновяване на системата и кадрово развитие на професионално подготвени кадри.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд