Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС откри процедури за избор на административни ръководители в четири прокуратури и определи дата за провеждане на събеседване кандидата за административен ръководител на Районна прокуратура - Козлодуй

24 януари 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет откри, на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал.1 от Закона за съдебната власт, процедури за избор на административни ръководители в четири прокуратури, както следва:

Районна прокуратура – Мадан, Районна прокуратура – Плевен, Районна прокуратура – Сливница и Районна прокуратура – Царево.

Решението на Колегията ще се обнародва в „Държавен вестник“ и ще се публикува на интернет сайта на ВСС.

Прокурорската колегия определи 21.02.2018 г. за дата за провеждане на събеседване с допуснатия кандидат в процедурата за избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Козлодуй. Кандидатът Димитър Йорданов Николов към момента е прокурор в Районна прокуратура – Козлодуй.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд