Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи чрез жребий поименния състав на конкурсната комисия по обявения конкурс за преместване на длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура

24 януари 2018 година

Прокурорската колегия на ВСС одобри списъци на хабилитираните преподаватели по наказателно право и на магистрати от апелативните прокуратури, които да вземат участие в конкурсната комисия по обявения конкурс за преместване на длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура.

Магистратите включени в Списъка са предложени от общите събрания на прокурорите от апелативните прокуратури, проведени през м. декември 2017 г.

Прокурорската колегия определи чрез жребий поименния състав на конкурсната комисия, както следва:

         1. Симона Попова – редовен член, представител на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС;

2. Галина Стоянова – редовен член, прокурор в Апелативна прокуратура - София;

3. Румяна Хинчева – редовен член, прокурор в Апелативна прокуратура – Велико Търново;

4. Симона Генова – редовен член, прокурор в Апелативна прокуратура - Пловдив;

5. проф. д.ю.н Момяна Гунова- редовен член (хабилитиран преподавател по наказателно право) и

резервни членове:

1. Петя Маринова – резервен член, представител на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС;

2. Иванка Трифонова – резервен член, прокурор в Апелативна прокуратура - София;

3. доц. Светла Маргаритова–Вучкова - резервен член (хабилитиран преподавател по наказателно право).

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд