Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС назначи Стоян Моневски на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник районен прокурор“ на Софийска районна прокуратура

24 януари 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи, на основание чл. 175, ал. 7, изр. 1 и чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Чудомир Любомиров Спасов – прокурор в Софийска районна прокуратура, от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник районен прокурор“ на СРП.

Прокурорската колегия назначи, на основание чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, Стоян Ичов Моневски – прокурор в СРП на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник районен прокурор“.

Прокурор Монов

Има над 13 години юридически стаж, от които над 8 години в органите на съдебната власт. Назначен е на длъжност младши прокурор в Районна прокуратура – Враца на 13.05.2009 г., като е командирован да изпълнява функциите младши прокурор в СРП, считано от 14.06.2010 г.

От 09.07.2012 г. е преназначен на длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура Козлодуй, а считано от 10.07.2012 г. е командирован да изпълнява функциите на прокурор в СРП. На 16.01.2014 г. Стоян Моновски е встъпил в длъжност „прокурор“ в СРП.

Със заповед на главния прокурор през 2017 г. е поощрен с отличие „Служебна благодарност“ и предметна награда за проявен висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните задължения.

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд