Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет оптимизира щатната численост на ВКП, ВАС, Специализираната прокуратура и разкри 12 длъжности за „младши прокурори“ за календарната 2018 година

25 януари 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет съкрати щатната численост на Върховна касационна прокуратура с две свободни длъжности „прокурор“ и разкри две длъжности във Върховна административна прокуратура, считано от датата на вземане на решението.

С цел кадрово укрепване на Специализираната прокуратура Пленумът на ВСС разкри 14 длъжности за магистрати. С решение от днес, бе съкратена щатната численост на ВКП с 6 шест свободни длъжности „прокурор“, на Апелативна прокуратура – София с една свободна длъжност „заместник на административния ръководител“ и с по една свободна длъжност „прокурор“ на Апелативна прокуратура – Бургас и Окръжна прокуратура – Монтана, като се разкриха девет длъжности „прокурор“ в Специализираната прокуратура, считано от датата на вземане на решението.

С по една свободна длъжност „следовател“ бе съкратена щатната численост на НСлС, Окръжна прокуратура – Търговище, Окръжна прокуратура – Добрич и с две свободни длъжности „следовател“ щатната численост на Военно-окръжна прокуратура – София, като бяха разкрити пет длъжности „следовател“ в Специализираната прокуратура, считано от датата на вземане на решението.

Пленумът на ВСС увеличи с 12 щатни длъжности щатната численост на младшите следователи в следствени отдели в окръжни прокуратури, с цел планиране и заемането им, след конкурс през календарната 2018 година.

Съкратена с по една свободна длъжност „следовател“ беше щатната численост на следствените отдели в СГП и окръжните прокуратури в Пловдив, Монтана, Добрич и Варна, като се разкриха пет длъжности „младши следовател“ в Следствения отдел в Специализираната прокуратура, считано от датата на вземане на решението.

Беше закрита по една свободна длъжност „следовател“ и съответно разкрита по една длъжност „младши следовател“ в следствените отдели в СГП и окръжните прокуратури в Стара Загора, Добрич, Силистра, Сливен и Ямбол, считано от датата на решението.

Във връзка с депозирани молби, с които поради лични причини двама прокурори от СГП, оттеглят заявленията си за участие в процедура, по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, Пленумът на ВСС съкрати две щатни длъжности „прокурор“ в Специализираната прокуратура и разкри две длъжности в СГП, считано от 01.02.2018 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд