Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС одобри Отчет за извършените административни разходи по приложение на Програмата за защита от Бюрото по защита за периода от 01.07.2017 г. до 31.12.2017 г.

25 януари 2018 година

Пленумът на ВСС одобри Отчет за извършените административни разходи по приложение на Програмата за защита от Бюрото по защита за периода от 01.07.2017 г. до 31.12.2017 г.

На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, Бюрото по защита при главния прокурор се отчита на всеки шест месеца пред ВСС за изразходваните средства по приложение на Програмата.

Общият размер на отчетените администрирани бюджетни разходи по приложение на Програмата за защита на Защитени лица в чужбина и страната за посочения период е 205 973,17 лв., в т. ч. за релокирани лица в чужди държави, за финансови помощи и средства за наеми на жилища  за настаняване на защитени лица. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд