Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС съгласува Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс и прие Правилник за изменение и допълнение на Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България

25 януари 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет съгласува проекта на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, на основание чл. 30, ал. 2, т. 13 от Закона за съдебната власт и прие Правилник за изменение и допълнение на Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд