Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС определи свой представител за участие в проект „Развиване на потенциала на човешкия ресурс на съдебната власт, чрез изграждане на ефективен модел за придобиване на юридическа правоспособност“ по ОПДУ

25 януари 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет определи Пламен Найденов - член на Прокурорската колегия, за участник в изпълнението на проект „Развиване на потенциала на човешкия ресурс на съдебната власт, чрез изграждане на ефективен модел за придобиване на юридическа правоспособност“ по ОПДУ.

ВСС с решение по протокол № 37/13.10.2016 г. е изразил своята подкрепа към Министерство на правосъдието като бенефициент за изпълнението на проекта. Проектът обхваща мерки 2.1.3 и 2.1.4 от Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната власт. Срокът му за изпълнение е 12 месеца, а бюджета 200 000 лв.

Основната цел на проекта е превръщане на моделите на стажантската програма и изпита за придобиване на юридическа правоспособност след приключване на обучението в практическа подготовка за работа в реална среда. ВСС ще участва в изпълнението на Дейност 1 „Изследване на нормативната уредба и европейски практики относно провеждане на стажове след дипломиране по специалността „Право и практико-теоретически изпит.“  и Дейност 2 „Изработване и апробиране на модели на стажантски програми, включително изграждане на капаците за наставничество“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд