Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС реши Комисията по правни и институционални въпроси да предоставя на пленума предварително изготвени варианти на становища по исканията отправени пред Конституционния съд

25 януари 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет във връзка с обсъждане на предложение за създаване на практика по постъпили искания пред Конституционния съд на Република България за даване на становища по конституционни дела реши:

Исканията, отправени пред Конституционния съд, за установяване на противоконституционност, или за даване на задължително тълкуване на определени текстове от Конституцията, да се предоставят на пленума с предварително изготвени варианти на становища от Комисията по правни и институционални въпроси.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд