Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС не избра административен ръководител на Районен съд - Лом

30 януари 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, след проведено гласуване и резултат - 2 гласа „за“ и 10 гласа „против“, не избра административен ръководител на Районен съд – Лом.

Кандидатурата на единствения кандидат Боряна Александрова Ангелова – съдия в районния съд не получи подкрепа от членовете на Колегията при изслушването и последвалата дискусия.

В становището на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия относно професионалните качества на кандидата е прието, че има данни поставящи под съмнение високите професионални качества на Боряна Ангелова спрямо длъжността, за която кандидатства. Становището е изготвено въз основа на извършените оценка и анализ на данните от единния атестационен формуляр, данните за състоянието на Районен съд – Лом и доклади от извършени проверки. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд