Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС на 20.02.2018 г. ще изслуша кандидатите за председател на Софийски градски съд

30 януари 2018 година

Съдийската колегия определи 20.02.2018 г. за дата за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедура за избор на административен ръководител – председател на Софийски градски съд.

В процедурата участват двама кандидати – Светлин Велков Михайлов и Евгени Димитров Георгиев, съдии в Софийски градски съд. Третият допуснат кандидат Величка Асенова Цанова – Гечева, съдия в СГС се отказа от участие в конкурса.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд