Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС реши административните ръководители на Апелативен съд – Бургас и Апелативен съд – София да отчитат на три месеца натовареността на районните съдилища в граничните райони

30 януари 2018 година

Съдийската колегия измени свое решение от 2016 г.(по точка 43.5 по протокол № 29,  от 20.12.2016 г.), по отношение на сроковете, като указа на административните ръководители на Апелативен съд – Бургас и Апелативен съд – София да следят 3-месечно натовареността на районните съдилища в граничните райони, и да предприемат незабавно мерки в кръга на тяхната компетентност, както и да сезират Съдийската колегия за предприемане на други съпътстващи мерки, свързани с рязко повишаване на натовареността на районните съдилища.

Увеличението на срока, вместо ежеседмично отчитане, каквото е било възприето с решение на Съдийската колегия от 29.12.2016, е вследствие от намалелия брой на делата за престъпления против реда на управлението по реда на чл. 279-281 от НК в съдилищата от граничните райони.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд