Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС съвет прие обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата, постъпили във ВКС за периода от 01.07.2017 г. – 31.12.2017 г.

30 януари 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата, постъпили във Върховния касационен съд за периода от 01.07.2017 г. – 31.12.2017 г., представена от председателя на ВКС на основание чл. 114, ал. 1, т. 14 от ЗСВ. Обобщената информация ще се публикува на интернет сайта на ВСС в раздел „Статистика“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд