Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС повиши на място в по-горен ранг един прокурор, а други двама придобиха статут на несменяемост

31 януари 2018 година

Прокурорската колегия повиши на място в по-горен ранг един прокурор от Районна прокуратура – Бяла Слатина, прие комплексни атестационни оценки на заместник-районния прокурор на Районна прокуратура – Добрич и прокурор в Окръжна прокуратура – Добрич, които придобиха статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд