Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС повиши прокурори участвали в конкурсите за повишаване и преместване в длъжност в Специализираната прокуратура и Окръжна прокуратура - Разград

31 януари 2018 г.

Прокурорската колегия на ВСС, на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, повиши двама прокурори, както следва:

  • Красимира Динева Христова – прокурор в Районна прокуратура – Бургас, в длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура и
  •  Веселин Якимов Минков – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Районна прокуратура – Разград, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Разград, считано от датата на встъпване в длъжност.

Прокурорската колегия остави без уважение молбата от Стефка Антонова Стоянова – прокурор в Районна прокуратура – Свиленград за преместване в Районна прокуратура – Казанлък, тъй като не е изпълнен елемент от фактическия състав на разпоредбата на чл. 194, ал. 2 от ЗСВ и е изразено отрицателно становище по молбата от административния ръководител на Районна прокуратура - Свиленград.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд