Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС назначи заместник- административни ръководители на Окръжна прокуратура – Добрич и Районна прокуратура Хасково

31 януари 2018 г.

Прокурорската колегия на ВСС, по предложение на административните ръководители на Окръжна прокуратура – Добрич и Районна прокуратура Хасково назначи заместник-административни ръководители, както следва:

         - Виолета Златева Великова – прокурор в Окръжна прокуратура – Добрич, на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Добрич и

- Антон Петков Иванов – прокурор в Районна прокуратура – Хасково, на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Добрич.

Прокурор Виолета Великова има над 19 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Била е последователно следовател в Окръжна следствена служба – гр. Добрич в периода от 1999 г. до 2006 г., след което прокурор в Районна прокуратура – Добрич до 2012 г., когато е назначена на длъжност прокурор в Окръжна прокуратура – Добрич.

Прокурор Антон Иванов има над 16 години юридически стаж. Работил е като военен следовател във Военно-окръжна прокуратура – Пловдив в периода от 2001 г. до 2012 г., след което е преместен на длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Димитровград, а от 2017 г. е прокурор в Районна прокуратура – Хасково.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд