Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прекрати конкурса за преместване и заемане на 1 (една) свободна длъжност „следовател“ в Следствения отдел на Специализираната прокуратура

31 януари 2018 г.

Прокурорската колегия на ВСС, на основание постъпил отказ от участие на единствения кандидат майор Калоян Георгиев Узунов – военен следовател във Военноокръжна прокуратура – София, прекрати обявения с решение на ПК на ВСС конкурс за преместване и заемане на 1 (една) свободна длъжност „следовател“ в Следствения отдел на Специализираната прокуратура. Неусвоената длъжност от прекратения конкурс за преместване в длъжност „следовател“ в Следствения отдел в Специализираната прокуратура, на основание чл. 188, ал. 1, изр. последно от ЗСВ, ще се заеме в конкурса за повишаване в длъжност „следовател“ в Следствения отдел в Специализираната прокуратура.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд