КОНКУРС ЗА МЛАДШИ СЪДИИ 2018

Обява

Длъжност/

Орган на съдебната власт/

Брой на обявените длъжности

Допуснати кандидати
Конкурсни комисии
Дата за конституиране
Разпределение писмен изпит/ Дата
Резултати от писмен изпит
Решение на казус/тест
График устен изпит/ Дата
Резултати от устен изпит
Класиране
Одобрени кандидати
Окончателен списък на одобрените кандидати
Постъпили жалби по реда на чл.187 от ЗСВ
Вх №
Съдебен акт на ВАС
ДВ-11/02.02.2018 г.
Решение на СК на ВСС по пр. 04/30.01.2018 г.

Младши съдия в Окръжен съд - 31 длъжности:

Благоевград - 1

Бургас - 2

Варна - 3

Велико Търново - 2

Враца- 1

Добрич - 1

Кюстендил - 1

Пазарджик - 2

Пловдив - 3

Силистра - 1

Сливен - 1

София - 2

Стара Загора - 1

Хасково -  2

Софийски градски съд  - 8                           

Списък

(публикуван на 13.03.2018 г.) 

Поименен състав 16.03.2018 г.

Списък

(публикуван на 23.03.2018 г.)

Списък (публикуван на 27.04.2018 г.)

Граждански казус

Наказателен казус

Тест

(публикувани на 27.04.2018 г.)

График (публикуван на 27.04.2018 г.)

Устен изпит,

проведен на 14.05.2018 г.

проведен на 15.05.2018 г.

проведен на 16.05.2018 г.

проведен на 17.05.2018 г.

проведен на 18.05.2018 г.

проведен на 

19.05.2018 г.

проведен на 

21.05.2018 г.

Класиране

(публикувано на 22.05.2018 г.)

Списък

(публикуван на 18.07.2018 г.)

Списък

(публикуван на 10.08.2018 г.)

   
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд