КОНКУРС ЗА МЛАДШИ СЪДИИ 2018

Обява

Длъжност/

Орган на съдебната власт/

Брой на обявените длъжности

Допуснати кандидати
Конкурсни комисии
Дата за конституиране
Разпределение писмен изпит/ Дата
Резултати от писмен изпит
Решение на казус/тест
График устен изпит/ Дата
Резултати от устен изпит
Класиране
Одобрени кандидати
Окончателен списък на одобрените кандидати
Постъпили жалби по реда на чл.187 от ЗСВ
Вх №
Съдебен акт на ВАС
ДВ-11/02.02.2018 г.
Решение на СК на ВСС по пр. 04/30.01.2018 г.

Младши съдия в Окръжен съд - 31 длъжности:

Благоевград - 1

Бургас - 2

Варна - 3

Велико Търново - 2

Враца- 1

Добрич - 1

Кюстендил - 1

Пазарджик - 2

Пловдив - 3

Силистра - 1

Сливен - 1

София - 2

Стара Загора - 1

Хасково -  2

Софийски градски съд  - 8                           

                         
 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд