КОНКУРС ЗА МЛАДШИ ПРОКУРОРИ 2018

Обява

Длъжност/

Орган на съдебната власт/

Брой на обявените длъжности

Допуснати кандидати
Конкурсни комисии
Дата за конституиране
Разпределение писмен изпит/ Дата
Резултати от писмен изпит
Решение на казус/тест
График устен изпит/ Дата
Резултати от устен изпит
Класиране
Одобрени кандидати
Окончателен списък на одобрените кандидати
Постъпили жалби по реда на чл.187 от ЗСВ
Вх №
Съдебен акт на ВАС
ДВ бр.11/02.02.2018 г.
решение на ПК на ВСС по пр. 03/31.01.2018 г.

Младши прокурор в Районна прокуратура - 31 длъжности:

Видин - 1

Враца -1

Гоце Делчев - 1

Кюстендил - 1

Перник - 1

Елин Пелин - 1

Ботевград - 2

СРП - 5

Пловдив - 1

Казанлък - 1

Хасково - 1

Свиленград - 1

Смолян - 1

Велико Търново - 1

Габрово - 1

Русе - 1

Ловеч - 1

Варна - 3

Добрич - 1

Шумен - 1

Разград - 1

Бургас - 2

Ямбол - 1

 

Списък

(публикуван на 14.03.2018 г.)

Поименен състав 23.03.2018 г.

Списък

(публикуван на 23.03.2018 г.)

Списък

(публикуван на 09.05.2018 г.)

(публикуван на 09.05.2018 г.)

График

(публикуван на 09.05.2018 г.)

Устен изпит,

проведен на 22.05.2018 г.

проведен на 23.05.2018 г.

проведен на 25.05.2018 г.

проведен на 28.05.2018 г.

проведен на 29.05.2018 г.

проведен на 30.05.2018 г.

проведен на 31.05.2018 г.

проведен на 01.06.2018 г.

Класиране

(публикувано на 04.06.2018 г.)

Списък (публикуван на 19.07.2018 г.)

Списък

(публикуван на 10.08.2018 г.)

 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд