КОНКУРС ЗА МЛАДШИ ПРОКУРОРИ 2018

Обява

Длъжност/

Орган на съдебната власт/

Брой на обявените длъжности

Допуснати кандидати
Конкурсни комисии
Дата за конституиране
Разпределение писмен изпит/ Дата
Резултати от писмен изпит
Решение на казус/тест
График устен изпит/ Дата
Резултати от устен изпит
Класиране
Одобрени кандидати
Окончателен списък на одобрените кандидати
Постъпили жалби по реда на чл.187 от ЗСВ
Вх №
Съдебен акт на ВАС
ДВ бр.11/02.02.2018 г.
решение на ПК на ВСС по пр. 03/31.01.2018 г.

Младши прокурор в Районна прокуратура - 31 длъжности:

Видин - 1

Враца -1

Гоце Делчев - 1

Кюстендил - 1

Перник - 1

Елин Пелин - 1

Ботевград - 2

СРП - 5

Пловдив - 1

Казанлък - 1

Хасково - 1

Свиленград - 1

Смолян - 1

Велико Търново - 1

Габрово - 1

Русе - 1

Ловеч - 1

Варна - 3

Добрич - 1

Шумен - 1

Разград - 1

Бургас - 2

Ямбол - 1

 

Списък

(публикуван на 14.03.2018 г.)

Поименен състав 23.03.2018 г.

Списък

(публикуван на 23.03.2018 г.)

Списък

(публикуван на 09.05.2018 г.)

(публикуван на 09.05.2018 г.)

График

(публикуван на 09.05.2018 г.)

         

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд