КОНКУРС ЗА МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ 2018

СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

 

Обява

Длъжност/

Орган на съдебната власт/

Брой на обявените длъжности

Допуснати кандидати
Конкурсни комисии
Дата за конституиране
Разпределение писмен изпит/ Дата
Резултати от писмен изпит
Решение на казус/тест
График устен изпит/ Дата
Резултати от устен изпит
Класиране
Одобрени кандидати
Окончателен списък на одобрените кандидати
Постъпили жалби по реда на чл.187 от ЗСВ
Вх №
Съдебен акт на ВАС
ДВ бр.11/02.02.2018 г.
решение на ПК на ВСС по пр. 03/31.01.2018 г.

Младши следователи в следствените отдели в окръжните прокуратури - 12 длъжности:

Специализирана прокуратура - 5

Софийска градска прокуратура - 1

Пловдив - 1

Стара загора - 1

Добрич - 1

Силистра - 1

Сливен - 1

Ямбол - 1

 

Списък

(публикуван на 14.03.18 г.)

Поименен състав 23.03.2018 г.

Списък

(публикуван на 23.03.2018 г.)

Списък

(публикуван на 25.05.2018 г.)

Казус

Тест

(публикувани на 25.05.2018 г.)

График

(публикуван на 25.05.2018 г.)

Проведен на
 
 
 

Класиране

(публикувано на 14.06.2018 г.)

Списък

(публикуван на 19.07.2018 г.)

Списък

(публикуван на 10.08.2018 г.)

   
Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд