Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

СЪОБЩЕНИЕ ДО КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСИТЕ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ, МЛАДШИ ПРОКУРОРИ И МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ

Решенията на Прокурорската и Съдийската колегия на ВСС за обявяване на конкурсите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи се обнародваха в брой 11/02.02.2018 г. на Държавен вестник.

Кандидатите подават лично или чрез писмено упълномощен представител в администрацията на Висшия съдебен съвет, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф" № 12, писмено заявление за участие в конкурса по образец, заедно с приложените към него документи.

Заявления, подадени след срока, както и изпратени по пощата или по куриер, не се приемат. При подаване на заявлението всеки кандидат ще получи входящ номер и дата.

Приемът на документи продължава от 05.02.2018 г. /понеделник/ до 16.02.2018 г. /петък/, включително от 08.30ч. до 17.00 ч.

Допълнителна информация, както и образците на документи може да намерите на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, раздел Важно – Конкурсни процедури – Конкурси за младши съдии, младши прокурори и младши следователи .

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд