Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС не назначи заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд - Ямбол

06 февруари 2018 година

Съдийската колегия на ВСС, поради липса на свободна длъжност, остави без разглеждане предложението на административния ръководител – председател на Административен съд – Ямбол, за назначаване на Диана Тонева Петкова – съдия в Административен съд – Ямбол, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд - Ямбол

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд