Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС не освободи Красимир Красимиров Влахов от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Върховния касационен съд

06 февруари 2018 година

Съдийската колегия на ВСС взе решение да не освободи на основание чл. 175, ал. 7, изр. 1-во от ЗСВ Красимир Красимиров Влахов от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Върховния касационен съд и ръководител на Гражданска колегия.

Съдийската колегия на ВСС остави без разглеждане назначаването на  основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ на Светла Дочева Димитрова - съдия във ВКС, на длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ и ръководител на Гражданска колегия на Върховния касационен съд, както и преназначаването на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ във вр. с § 205, ал. 2 от ПЗР на ЗСВ на Красимир Красимиров Влахов на длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд - гражданска колегия.  

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд