Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС атестира десет прокурори, повиши на място в по-горен ранг трима и изслуша двама във връзка с възражения срещу изготвените им комплексни оценки за предварително атестиране

7 февруари 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет атестира десет прокурори и повиши на място в по-горен ранг трима прокурори. По един прокурор от Окръжна прокуратура – Шумен, Районна прокуратура – Поморие, Районна прокуратура – Враца, Районна прокуратура - Средец и двама прокурори от Специализираната прокуратура придобиха статут на несменяемост, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

Поведено бе периодично атестиране и бяха приети комплексни оценки от атестирането на прокурори от Апелативна прокуратура – Варна, Окръжна прокуратура – Кюстендил и Районна прокуратура – Монтана, считано от датата на вземане на решението. На място в по-горен ранг, на основание чл. 234 от ЗСВ бяха повишени прокурори от Районна прокуратура – Варна, Районна прокуратура – Луковит и Районна прокуратура – Тетевен, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия изслуша Ивелина Петкова Стоянова – прокурор в Районна прокуратура – Варна и Кристина Йорданова Боева – прокурор в Районна прокуратура – Варна във връзка с постъпили възражения срещу изготвените им комплексни оценки за предварително атестиране .

Колегията остави без уважение възражението на прокурор Стоянова срещу изготвената ѝ комплексна оценка, проведе предварително атестиране и прие на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ комплексна оценка от атестирането „Добра“.

Прокурорската колегията уважи възражението на прокурор Боева срещу изготвената ѝ комплексна оценка и възложи на Комисията по атестиране и конкурси изготвянето на нова.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд