Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение предложението от членове на ВСС относно приравняване възнаграждания на членовете на Комисия по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия от квотата на магистратите

7 февруари 2018 година

Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение предложението от членовете на ВСС Драгомир Кояджиков и Красимир Шекерджиев за приравняване възнаграждения на членовете на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия, от квотата на действащите магистрати. Колегията прие, че предложението е от компетентността на Пленума на ВСС.

Членовете на ВСС предлагат създаване на две нови алине в чл. 7 от Правилата, приети с решение на пленума по протокол № 20/12.05.2016 г., с които да се регламентира членовете на КАК от квотата на действащите магистрати да получават основно месечно възнаграждение, равно на възнаграждението на съдия във ВКС или ВАС, съответно на прокурор във ВКП, ВАП или в НСлС, като в случай на достигнато по-високо възнаграждение, същото се запази. Предлага се на членовете на КАК от по ниско ниво на орган на съдебната власт, да се изплаща разликата до определеното основно месечно възнаграждение на съдия във ВКС или ВАС, съответно на прокурор във ВКП, ВАП или в НСлС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд