Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС образува производство на основание чл. 327, ал. 2, във вр. с чл. 328 от ЗСВ и чл. 24 от АПК за обръщане на внимание на Теодор Желев – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Силистра

7 февруари 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет образува производство на основание чл. 327, ал. 2, във вр. с чл. 328 от ЗСВ и чл. 24 и следващи от АПК, във връзка с предложението от 30.01.2018 г. на и.ф. административния ръководител на Апелативна прокуратура гр. Варна за обръщане на внимание на Теодор Димитров Желев – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Силистра.

Прокурорската колегия възложи извършването на действията по чл. 26 и сл. от АПК на Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“, която да предложи на Прокурорската колегия проект на решение.

Предложението за обръщане на внимание на прокурор Желев е направено от Вилен Мичев - и.ф. апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Варна.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд