Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС увеличи бюджетите на органи на съдебната власт по искания за осигуряване на средства - целево отпуснати и неусвоени през 2017 г., както и за корекции във връзка с плащания и ремонтни дейности

8 февруари 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за увеличение по бюджета на Прокуратурата на Република България за осигуряване на средства за проектиране, строително-монтажни работи по преустройство, строителен надзор и инвеститорски контрол на сгради за нуждите на Бюрото по защита; за изготвяне на конструктивно становище с проект за отстраняване на възникнали дефекти и извършване на строително -монтажни работи на подземен паркинг на Националната следствена служба; за основен ремонт, строителен надзор и инвеститорски контрол  на покрив, канализация и козирка на главен вход на сграда на Военно-окръжна прокуратура – София; за осигуряване на средства за обзавеждане, доставка на офис и друга техника, компютърно и телекомуникационно оборудване на сградата на Софийска районна прокуратура.

Пленумът на ВСС увеличи бюджета на Окръжен съд Видин за осигуряване на средства за възнаграждение на вещи лица и транспортни разходи във връзка с взрива в с. Горни Лом. Извършени също така бяха корекции и увеличени

бюджетите на Окръжен съд – Стара Загора, Окръжен съд – Пловдив, Административен съд – Пазарджик, Районен съд – Карлово и Окръжен съд – Враца, с цел осигуряване на финансови средствата за проектиране и извършване на ремонтни дейности по сградите на ОСВ.

Средствата са за сметка на наличностите по сметки от предходни години или за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.

След корекции по бюджетите на ВСС и Районен съд Омуртаг, Административен съд - Велико Търново и Районен съд - Троян за 2018 г., бяха осигурени средства за закупуване на батерии за UPS, сървър и модул „Съдебен призовкар“ към САС „Съдебно деловодство“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд