Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС не подкрепи искането на Пленума на ВКС и Висшия адвокатски съвет (ВАдвС) за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 411а, ал. 1, т. 4 от НПК и чл. 127, ал. 1 предложения последно и предпоследно от НПК

8 февруари 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие становище, с което не подкрепи искането на Пленума на ВКС и Висшия адвокатски съвет (ВАдвС) за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 411а, ал. 1, т. 4 от НПК и чл. 127, ал. 1 предложения последно и предпоследно от НПК.

Пленумът гласува по отделно предложените от Комисията по правни и институционални въпроси варианти на становища в подкрепа или против искането на пленума на ВКС и ВАдвС по всяка от  разпоредби на чл. 411а и чл. 127 от НПК, както следва:

Петнадесет от членовете на пленума на ВСС гласуваха против искането за противоконституционност на разпоредбата на чл. 411а, ал. 1, т. 4 от НПК срещу осем в подкрепа на искането и с 14 гласа „против“ срещу 8 гласа „за“ отхвърлянето на искането за противоконституционност на уредбата на чл. 127, ал. 1 от НПК.

С определение от 16 януари 2017 г. на Конституционния съд по конституционнодело № 10/2016 г. е допуснато за разглеждане по същество искането на пленума на ВКС за установяване на противоконституционност на чл. 127, , ал. 1, предложения последно и предпоследно и на чл. 411, ал. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс (обн. ДВ, бр. 86/2005 г., последно допълнение ДВ, бр. 101/19.12.2017 г.).

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд