Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие становище, че Върховният административен съд не е родово компетентният съд да се произнася по спорове за законността на актовете на Министерския съвет и на министрите като първа инстанция

8 февруари 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие становище по конституционно дело № 13/2017 г., според което Върховният административен съд не е родово компетентният съд /не е длъжен/ да се произнася по спорове за законността на актовете на Министерския съвет и на министрите като първа инстанция, а може да упражни тези правомощия в касационното производство.

С определение от 16 януари 2018 г. на Конституционния съд по конституционно дело № 13/2017 г. е допуснато до разглеждане по същество искането на пленума на Върховния административен съд за даване на задължително тълкувание на разпоредбата на чл. 125, ал. 2, предложение първо от Конституцията на Република България относно следния въпрос:

„Разпоредбата на чл. 125, ал. 2 от Конституцията на Република България

задължава ли Върховния административен съд да се произнася по спорове за законността на актовете на Министерския съвет и на министрите като първа инстанция?“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд