Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет разкри една длъжност „съдия“ в Районен съд – Горна Оряховица

8 февруари 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет разкри една длъжност „съдия“ в Районен съд – Горна Оряховица, считано от датата на вземане на решението.

Решението е във връзка със заявление от Павлина Тонева Борисова – административен ръководител – председател на РС – Горна Оряховица за връщане на заеманата преди избора й за административен ръководител – председател на РС – Горна Оряховица длъжност „съдия“ в РС – Горна Оряховица. На 07.02.2018 г. е приключил вторият й мандат като административен ръководител – председател на РС – Горна Оряховица.

С разкриването на длъжността се обезпечава оставането на съдия Борисова в органа на съдебната власт.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд