Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС командирова свои представители за участие в третата среща на екипа по Проект „Обществено доверие и имидж на правосъдието“ на Европейската мрежа на съдебните съвети

8 февруари 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет командирова определените с решения на Съдийската колегия и на Прокурорската колегия членове на ВСС  Красимир Шекерджиев и  Георги Кузманов за участие в третата среща на екипа по Проект 2 „Обществено доверие и имидж на правосъдието“ на Европейската мрежа на съдебните съвети, за периода 25-28 февруари 2018 г., в гр. Любляна, Словения.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд