Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет реши в годишния финансов отчет на съдебната власт да бъдат начислени непогасени вземания към 31.12.2017 г.

8 февруари 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие в годишния финансов отчет на съдебната власт да бъдат начислени непогасени вземания към 31.12.2017 г., разпределени по периоди в зависимост от годината на образуване на изпълнително производство или от годината на регистриране на преписката в ИС на НАП в размер на 422 671 989.10 лв. за периода 2015 г.-2015 г. и разликата между посочените в информацията на НАП и начислените в органите на съдебната власт за 2016 г. и 2017 г., в изпълнение на ДДС № 08/16.09.2014 г. на Министерство на финансите.

Пленумът определи непогасените вземания към 31.12.2017 г. по актове, издадени от органи на съдебната власт като трудно събираеми и несъбираеми с обща провизия съответно за трудно събираемите 70% и несъбираемите 100%.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд