Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС назначи заместник-административни ръководители на Апелативен съд – Велико Търново, Административен съд – Перник, Районен съд – Варна

13 февруари 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет назначи заместник-административни ръководители на Апелативен съд – Велико Търново, Административен съд – Перник, Районен съд – Варна. Предложенията са направени от административните ръководители на съдилищата са подкрепени от общите събрания на съдиите.

Христина Константинова Даскалова е новият заместник-председател на Апелативен съд – Велико Търново. Тя има над 24 години юридически стаж, от които над 18 години в съдебната система. От м. септември 1993 г. до м. март 1994 г. е младши съдия в Окръжен съд – Велико Търново. В периода 2000 г.– 2006 г. е съдия в Окръжен съд – Велико Търново, след което е назначена на длъжността съдия в Апелативен съд – Велико Търново. Била е зам.председател на Окръжен съд – Велико Търново и член на Комисията по професионална етика при Апелативния съд в периода 2011 г. 2015 г.

Съдийската колегия назначи Слава Димитрова Георгиева за заместник-председател на Административен съд – Перник. Тя има над 18 години юридически стаж, от които над 11 години в органите на съдебната власт. Била е стажант – съдия в Окръжен съд – Перник. От създаването на Административен съд – Перник през 2007 г. и към настоящия момент Слава Георгиева е съдия в него.

Магдалена Колева бе назначена за заместник-председател на Районен съд – Варна. Тя има общ юридически стаж над 7 години, била е младши съдия в Окръжен съд – Варна в периода 2010 г. – 2013 г., а от 02.10.2013 г. и към настоящия момент е съдия в Районен съд – Варна.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд