Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС измени отчитането на 3-месечните срокове по първоинстанционните граждански и търговски дела, и актуализира Методиката за контрол и проверка на статистическите данни, отчитащи дейността на съдебните органи и съдиите

13 февруари 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет измени начина на отчитане на 3-месечните срокове по първоинстанционните граждански и търговски дела, считано от 01.01.2018 г., като прие, че „Продължителността на разглеждане на делата се установява от датата на насрочване на първо открито заседание до решаването му по същество (дата на произнасяне на съдебния акт) или прекратяване и обявяването на съдебния акт в срочната книга на съда. При спиране на делото този период ( от спиране до даване на ход) се изключва от продължителността.“ С решение от днес, съдийската колегия допълни с нова колона „свършени от 3 до 6 месеца“, статистическите форми в приложение № 2 „Отчет по граждански дела на районен съд“ и „Отчет по граждански, търговски и фирмени дела I инстанция на окръжен съд“. Приета беше и актуализирана Методика за контрол и проверка на статистическите данни, отчитащи дейността на съдебните органи и съдиите в Република България, приета с решение на ВСС през октомври 2015 г.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд