Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата, постъпили във ВАС за периода 01.07.2017 г. – 31.12.2017 г.

13 февруари 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата, постъпили във Върховния административен съд (ВАС) за периода 01.07.2017 г. – 31.12.2017 г. Информацията е представена от председателя на ВАС, на основание чл. 122, ал. 1, т. 14 от ЗСВ.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд