Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи чрез жребий поименния състав на работните групи за изготвяне на конспекти за писмен изпит за преместване или повишаване на длъжността „съдия“

13 февруари 2018 година

Съдийската колегия на ВСС определи чрез жребий поименния състав на работните групи за изготвянето на конспекти за писмения изпит за съответната длъжност от съответното ниво на органа на съдебна власт, за която ще се проведе конкурс за преместване или повишаване на длъжността „съдия“, по реда на чл. 189, ал. 4 от ЗСВ.

Определените работни групи трябва да съставят конспектите за писмените изпити, според конкурсната материя, в срок до 12.03.2018 г. Всяка от работните групи е в състав от 5-ма съдии, както следва:

         - за „съдия“ в районен съд – съдии от окръжните съдилища, като по двама са от Наказателна колегия и Гражданска колегия и един от Търговска колегия;

         - за „съдия“ в окръжен съд – петима съдии от апелативните съдилища от съответната колегия, за която се провежда конкурсът;

         - за „съдия“ в административен съд – петима съдии от Върховния административен съд;

         - за „съдия“ в апелативен съд – петима съдии от съответната колегия на Върховния касационен съд, за която се провежда конкурсът;

         - за „съдия“ във ВКС - петима съдии от съответната колегия на Върховния касационен съд, за която се провежда конкурсът и

         - за „съдия“ във ВАС - петима съдии от Върховния административен съд.

Поименният състав на комисиите е определен чрез жребий измежду съдиите от списъците, предоставени от Пленума на съдиите във ВКС и ВАС, от общите събрания на апелативните и окръжните съдилища.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд