Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
На 9 март 2018 г. във сградата на ВСС ще се проведе Годишната среща на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България

13 февруари 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет одобри провеждането на Годишната среща на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България (НСММСНДРБ) на 9 март 2018 г. и определи Вероника Имова и Красимир Шекерджиев за участие в нея.

Дневният ред на срещата предвижда представяне на Отчет за дейността на НСММСНДРБ за периода от м. март 2017 г. до настоящия момент; одобряване на Програмата за дейността на Мрежата през следващия период от една година; представяне на Мрежата за разследване и наказателно преследване на геноцид, престъпления против човечеството и военни престъпления; дискусия по актуални проблеми на международното сътрудничество по наказателни дела.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд