Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение решения на Върховния административен съд по жалби срещу наложени от ВСС дисциплинарни наказания на магистрати

14 февруари 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение влезли в сила решения на Върховния административен съд по жалби срещу решения на ВСС по дисциплинарни дела, както следва:

- Решение № 1016 от 24.01.2018 г. на ВАС – петчленен състав – II колегия, по адм. дело № 6824/2017 г., с което Върховният административен съд отменя решението на тричленен състав на ВАС, и вместо него постановява отмяна на решение на Прокурорската колегия на ВСС по т. 3 от протокол № 13 от 14.09.2016 г., по дисциплинарно дело № 6/2016 г., с което на Мария Дамянова – административен ръководител на Районна прокуратура – Девин е наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 5 „освобождаване от длъжност като административен ръководител“;

- Решение № 1101 от 25.01.2018 г. на ВАС – петчленен състав - II колегия, по адм. дело № 431882016 г., с което оставя в сила решението на тричленен състав на ВАС, в частта, с която е отменено решение по т. 4 от протокол № 48 от 24.09.2015 г. на ВСС за налагане на Светозар Костов – административен ръководител на Специализираната прокуратура на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 5 от ЗСВ „освобождаване от длъжност административен ръководител на Специализираната прокуратура“ и е отменил същото решение в частта за връщане на преписката на ВСС за ново произнасяне.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд