Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС отмени решенията си относно допустимостта на кандидати в процедурите за избор и заемане на длъжността „административен ръководител“ на Апелативна прокуратура – Варна и на Районна прокуратура - Силистра

14 февруари 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отмени решенията си относно допустимостта на кандидати в процедурата за избор и заемане на длъжността „административен ръководител“ по отношение на Владимир Чавдаров Станков – кандидат за апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Варна и Петър Христов Петров – кандидат за районен прокурор на Районна прокуратура – Силистра.

Решението на Прокурорската колегия е във връзка с решение № 3/30.01.2018 г. на Конституционния съд на Република България, според което административните ръководители на конкретен съд, прокуратура или следствена служба нямат право на повече от два мандата в конкретния орган на съдебната власт, но могат да бъдат назначавани на други ръководни длъжности в съдебната власт.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд