Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС поощри Михаил Генов Генов – следовател в Национална следствена служба с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“

14 февруари 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. 4а“ от ЗСВ Михаил Генов Генов – следовател в Национална следствена служба, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. Предложението за поощряване на Михаил Генов е направено от главния прокурор на Република България.

Следовател Генов има над 38 години юридически  стаж като следовател. Професионалната му кариера започва през 1980 г. като следовател в отдел „Следствен“ при Окръжно управление на МВР – гр. Враца. От 1984 г. е следовател в Главно следствено управление на МВР, като преминава последователно през старши следовател, главен следовател, ръководител на отдел и зам. ръководител на отдел в НСлС. Като следовател с високи професионални качества и дългогодишна магистратска практика има съществен принос за непрекъснатото подобряване работата на следствието и съдейства за издигане авторитета и престижа на службата. За постигнати високи и трайни резултати, проявен висок професионализъм и съществен конкретен принос при изпълнение на служебни задачи с изключително значение в борбата с престъпността е награждаван и поощряван многократно – юбилеен медал, значка „Отличник на МВР“, медал за дългогодишна, добросъвестна и безупречна работа и др.

Прокурорската колегия освободи Михаил Генов от длъжността „следовател“ в НСлС, считано от 19.02.2018 г., поради подаване на оставка.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд