Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет атестира 5-ма прокурори и повиши един прокурор на място в по-горен ранг

14 февруари 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет атестира 5-ма прокурори. За двама прокурори от Софийска районна прокуратура беше проведено предварително атестиране и бяха приети комплексни оценки от атестирането им, а двама прокурори от Окръжна прокуратура – Стара Загора и Районна прокуратура - Чирпан придобиха статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението. Колегията проведе извънредно атестиране на заместник-апелативния прокурор и и.ф. административен ръководител на Апелативна прокуратура – Варна във връзка с участието му в процедурата за избор на административен ръководител на Апелативна прокуратура Варна. Един прокурор от Районна прокуратура – Плевен бе повишен на място в по-горен ранг, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд