Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи чрез жребий поименния състав на работните групи за изготвяне на конспекти за писмен изпит за преместване или повишаване на длъжностите „прокурор“ и „следовател“

14 февруари 2018 година

Прокурорската колегия на ВСС определи чрез жребий поименния състав на работните групи за изготвянето на конспекти за писмения изпит по чл. 189, ал. 4 от ЗСВ, за съответната длъжност от съответното ниво на органа на съдебна власт, за която ще се проведе конкурс за преместване или повишаване на длъжностите „прокурор“ и „следовател“.

Определените работни групи трябва да съставят конспектите за писмените изпити, според конкурсната материя, в срок до 12.03.2018 г. Всяка от работните групи е в състав от 5-ма магистрати, както следва:

         - за „прокурор“ в районна прокуратура – прокурори от окръжните прокуратури;

         - за „прокурор“ в окръжна прокуратура – петима прокурори от апелативните прокуратура;

         за „прокурор“ в апелативна прокуратура – петима прокурори от Върховна касационна прокуратура;

         - за „прокурор“ във ВКП или ВАП – по петима прокурори съответно от ВКП или ВАП;

         - за „следовател“ в окръжен следствен отдел и НСлС – по петима следователи от Национална следствена служба.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд