Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия предложи Пленумът на ВСС да приеме допълнение на Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България

14 февруари 2018 година

Прокурорската колегия предлага на Пленума на ВСС, на основание чл. 342, ал. 1 от ЗСВ и при спазване на реда по глава трета „Изработване на проекти на нормативни актове“ от Закона за нормативните актове да приеме Правилник за допълнение на Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България.

Предлага се условията за заемане на длъжността „главен секретар“ да бъдат допълнени с изискването за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „Право“.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд