Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС изключи Бисерка Стоянова – завеждащ отдел 01 „Специализиран“ на НСлС от състава на Комисията по атестирането и конкурсите при Прокурорската колегия

14 февруари 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет изключи Бисерка Иванова Стоянова – завеждащ отдел 01 „Специализиран“ на Националната следствена служба, от състава на Комисията по атестирането и конкурсите при Прокурорската колегия на ВСС, във връзка с постъпила молба, считано от датата на вземане на решението. В молбата си следовател Стоянова посочва, че след решението на Прокурорската колегия от януари 2018 г., според което членовете на комисията изпълняват задълженията си с откъсване от преките трудови задължения в органите на съдебната власт, към които са назначени, статутът ѝ на член на КАК е несъвместим със преките ѝ трудови задължения.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд